28.7. 2015 - Pouť na Svatou „po osmé“

Foto

28.-30.11.2014 - Adventní duchovní obnova
"Maria, služebnice Páně"

Duchovní obnovou, která se odehrála v Břežanech u Znojma od pátku 28. do neděle 30.11., jsme vstoupili do doby adventní. Otec Karel Orlita nás vedl hutnými a poutavými kázáními a meditacemi k tajemstvím, která nám otevírala nové pohledy na Marii, která je stále ve službě Pánu. O těchto duchovních impulzech jsme měli možnost rozjímat a také se rozdělit v menších skupinkách o své vlastní zkušenosti a podněty, které se nás v souvislosti s tématem dotkly. Celonoční adorace, kde jsme se mohli střídat a trávit tak čas o samotě s Pánem, byla pro mnohé z nás dalším silným momentem duchovní obnovy. Zpěvem a modlitbou jsme slavili jitřní roráty v přilehlém kostelíku, který stojí poblíž kláštera. Abychom neumřeli hladem, bylo o něj také postaráno na výbornou. Velký dík patří řeholnicím z kongregace sester sv. Hedviky, že nám umožnily být v pěkném prostředí zrekonstruovaných bývalých hospodářských staveních a provázely nás svými modlitbami a stálou radostí.

Stanislav Kubík, účastník duchovní obnovy řekl:
Líbilo se mi že lidé byli k sobě navzájem milí a upřímní. Program byl duchovně naplňující, byla možnost modlit se a adorovat před Nejsvětější svátostí. Dále se mi líbilo, že byla možnost ptát se na různé otázky víry, či řešit osobní problémy, které cítí člověk mezi sebou a Bohem. Abych se přiznal, nalezl jsem víc než přátele, především jsem nalezl lásku k Bohu. Rád bych si to zas někdy zopakoval.

Foto

28.10. 2014 - Pouť do baziliky minor ve Žďáru nad Sázavou

Svědectví z pouti
Foto od Michala
Foto od sestry Zuzany

22.7. 2014 - Pouť na Svatou „po sedmé“

Dne 22. července 2014 v den svátku sv. Máří Magdalény, na počest sv. Pia z Pietrelčiny a sv. Zdislavy se naše společenství již po sedmé vydalo na pout´ na Svatou Horu u Křižanova.

Více z této pouti naleznete ve svědectví Michala.
Foto

6.-8.12. 2013 - Adventní duchovní obnova v Rajhradě

Prožili jsme pěkné adventní zastavení a obnovení u sester Těšitelek v Rajhradě, které nám poskytly prostory a kterým jsme vděčni za to, že jsme se mohli setkat s Ježíšem v modlitbě a ve společenství. Duchovně nás doprovázeli dokonce dva kněží - otec Karel i otec Stanislav. Obnova začínala v pátek a nejintenzivnější program byl v sobotu, kdy jsme rozjímaly o vyrovnání cest Pánu, o očištění srdce a nevinnosti života. Slavili jsme liturgii obohacenou zpěvy a písněmi a do Božího Slova jsme pronikli i díky obohacujícího bibliodrama. Vykonaly jsme pouť k soše P. Marie do krásného benediktinského kostela v Rajhradě.
Děkujeme Pánu, kněžím, organizátorům a všem, kteří se zúčastnili, za krásnou duchovní obnovu!!!

23.7.2013 - Pouť na Svatou „po šesté“

Jedno opravdu krásné červencové úterý se uskutečnila tradiční pouť na Svatou u Křižanova. Ze všech možných stran, od středních Čech až po Slovensko, jsme se sešli v Kadolci, odkud jsme za vedení o. Karla a o. Stanislava vyrazili společně s místními farníky pěšky na vrcholek. Cestu jsme zdolávali obohaceni modlitbou růžence, litaniemi a zpěvem.

Úmyslem mše svaté byla modlitba za svatého otce Františka a světové dny mládeže v Brazílii. V evangeliu jsme si vyslechli úryvek z Janova evangelia, kdy Jěžíš říká učedníkům: „Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic.“ Jak lépe vystihnout podstatu našeho života ve spojení s Kristem?

Občerstveni čajem a koláčky od farnic jsme se při západu slunce vydali na zpáteční cestu do Kadolce. A že bylo tak krásně, tak jsme si ještě společně pochutnali na zmrzlině ve Velké Bíteši.

Foto

8.5.2013 - Pouť k Božímu milosrdenství

Ve středu na památku Panny Marie, Prostřednice všech milostí, jsme se vydali na asi devíti kilometrovou pouť ze Žďáru nad Sázavou do Slavkovic - kostela Božího milosrdenství. Přestože den před poutí vytrvale pršelo, některé ani mraky, ani dřívější vstávání neodradilo. Odvaha se vyplatila! Panna Maria, Prostřednice všech milostí, nám zprostředkovala výborné počasí a krásu zelené jarní občerstvující přírody. V kostele Božího milosrdenství jsme si zajisté vyprosili mnoho milostí spojených také s odpuštěním ve svátosti smíření. Kromě ostatků svaté Faustýny jsme mohli duchovně uctít i relikvii otce Pia zabudovanou v oltáři.
Díky Ježíši milosrdnému, P. Marii, otci Piovi a také obětavým lidem - např. Honzovi (prošel celou cestu den předem) nebo otci Karlovi (iniciátor a duchovní podpora) jsme zdárně a omilostněni připutovali domů do Brna.

Foto
Plakát

23.3.2013 - Noční ztišení

Tuto noc bdění před Květnou nedělí jsme prožili spolu s mladými, kteří po setkání mládeže s otcem biskupem měli ještě odvahu přijít a celou noc strávit ve společenství a na modlitbách.
Tato noc by se dala nazvat také „nocí obdarování“ od Pána trpícího, který jde vzhůru do Jeruzaléma, aby projevil svou lásku až do krajnosti. V přednášce a při adoraci jsme si uvědomili cenu jeho výkupné oběti, v přípravě a realizaci hraných pašijí jsme si mohli ještě více prožít drama posledních chvil Ježíšova pozemského života.
Nezapomenutelné byly chvíle v spojené s průvodem s palmovými ratolestmi v kostele sv. Janů a přilehlé Loretě.
Každý z přítomných do této noci přinesl něco ze sebe, ale jedno jsme měli společné - spojovala nás touha být blízko Ježíši. Díky za toto pěkné společenství!

Foto
Svědectví od Janky

17.7.2012 - Pouť na Svatou „po páté“

Tento rok se nám pouť na Svatou vydařila, ale jinak než obvykle a než bychom si asi představovali. Byla protkána těžkostmi, které jsme však výborně zdolali. Nenechali jsme se odradit ani nabouráním auta (půjčeného) a ani vytrvalým deštěm. Při pohledu z oken aut jsme se cestou do Kadolce navlékali do pláštěnek, ale Pán byl dobrotivý a dopřál nám cestu na Svatou a mši na kopci bez průtrží mračen. Po duchovním i fyzickém posilnění – koláčky a čaj od farnic a štrúdlu od Jarky jsme se zpět vydali už v silném dešti, který nám náladu nezkazil, spíše naopak. Promoklí, ale spokojení jsme tentokrát bez zastávky na zmrzlinu (byly jsme mokří a studení dost:-)) vyjeli směrem k domovu.

Chvála Tobě Pane za tolik deště a za pěkné společenství, které jsme mohli mezi sebou a taky s farníky z Kadolce a Křižanova vytvořit!

Foto od Věrky
Foto od Jirky

7. a 9. 6.2012 - Aktivity SOPky

Opět se nám poštěstilo zpívat a hrát při mší svatých, kde byl hlavním celebrantem náš otec biskup Vojtěch.

Jednou příležitostí byla slavnostní mše svatá na Slavnost Těla a krve Páně 7.6.2012, kde jsme si v kostele sv. Máří Magdalény připomínali 100 let výročí adorace Nejsvětější Svátosti.

Další nejen hudebním vyžitím byla mše svatá ku příležitosti 20. výročí Charity 9.6.2012. Moc pěkně se „schólovalo“ v poutním kostele Panny Marie na Vranově!

Můžete si prohlédnout pár fotek, omlouváme se za jejich nízkou kvalitu.

Foto ze 7.6.
Foto z 9.6.

1.6.2012 - Noc kostelů

Prvního června jsme opět po roce přivítali mnohé věřící i nevěřící, kteří navštívili kostel sv. Máří Magdalény v rámci Noci kostelů, na jejíž organizaci jsme se také podíleli. Program byl podobný jako každý rok! Zpívali jsme, četli, směrovali lidi, adorovali...

Rádi jsme otci Františkovi a pastoračnímu asistentu Patriku pomohli, protože jsme vděční, že se naše společenství může v tomto kostele plném milostí scházet.

Foto

8.5.2012 - Pouť do Křtin

Jedno úterý místo klasického společenství jsme se díky státnímu svátku a zároveň také církevní památce vypravili na polopěší pouť do malebného poutního místa - do Křtin. Projeli jsme se vlakem do Babic a z Babic pěšky 10 km do Křtin, vše vycházkovou chůzí se zastávkami.

Věříme, že to byla Panna Maria, která nám na této pouti „zajistila“ tak krásné počasí.
Jarní květnová příroda po nedávném dešti, sytě zelené listy stromů a trávy, rozkvetlé květy hýřící všemi barvami nevedou k ničemu jinému, než vzdát chválu Stvořiteli.
A tak jsme během putování hodně chválili, modlili se, zpívali a v neposlední řadě taky děkovali za dobré svačiny.

Na záběry krásy přírody se specializoval Jirka a fotky se moc povedly (fotky můžete shlédnout níže). Na atmosféru při putování se zaměřoval foťák od Věrky.

Děkujeme otci Stanislavovi, že se s námi odhodlal jít. Díky patří také fotografům, kteří nám zážitky „zvěčnili“. Jsme vděčni hlavně Honzovi, který vybral moc hezkou trasu poutě, kterou si předem prošel. A nakonec díky za přítomnost každého z nás.

Panno Maria, Prostřednice všech milostí, děkujeme za všechny milosti, které jsme tento den obdrželi.

Foto od Věrky
Foto od Jirky

3.4.2012 - Pesachová večeře

Během našeho obvyklého úterního spolča jsme ve svatém týdnu udělali společenství neobvyklé. Oslavili jsme Peschovou večeři. Večeře probíhala podobně jako minulý rok, lišilo se místo konání a složení osazenstva, což poznáte kliknutím na níže uvedené foto. Měli jsme radost z přítomnosti tří kněží - o. Karla, o. Stanislava a o. Františka.
Po díkůvzdáních a požití pokrmu jsme oslavovali Hospodina židovskými i českými písněmi.
Myslím, že každý z nás pocítil atmosféru rodinného společenství, kterou můžeme díky Ježíšově oběti na kříži zažívat v naší církvi, která se nám stala velkou rodinou, rodinou Božích dětí.

Foto

10.3.2012 - Postní duchovní obnova

V sobotu 10. března jsme spolu mohli prožít postní duchovní obnovu zaměřenou na prohloubení víry.
Velkým vzorem pravé víry se nám stal Abrahám. Tématem víry se prolínal veškerý spolu strávený čas.
Během obnovy jsme mohli rozjímat nad utrpením Pána při křížové cestě, naslouchat přednáškám o víře, téma prohlubovat a utvrzovat se ve víře ve skupinkách a uvědomit si hloubku Kristovy oběti i pomocí symbolického filmu. Dále jsme se aktivně podíleli na večeři (přípravě i průběhu). Mohli jsme setrvávat před Pánem při adoraci a osobně se s Ním setkat při svátosti smíření a mši svaté.

Díky Pánu, díky našim kněžím!
Už chceme Pánu věřit celým srdcem!!! Neboť tomu, kdo věří, není nic nemožného! (Srov. Mk 9, 23)

Foto

Jak si vede SOPka?

Schola otce Pia (SOPka), která vznikla při našem Společenství otce Pia pro mladé, byla vyznamenána tím, že mohla hudebně doprovázet významné liturgické obřady, jako je mše svatá celebrovaná biskupem v kostele sv. Augustina a dále mše svatá ku příležitosti požehnání tříkrálovým koledníčkům v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla.
Z této akce máme k dispozici i pár fotek (viz. níže).
Pokud by se někdo chtěl k nám přidat, scházíme se nepravidelně v pondělky. Každá zkouška je oznámena v hlavní nabídce tohoto webu v záložce SOPka

Foto

17.-18.12.2011 - Adventní duchovní obnova

Od soboty 17.12. do neděle 18.12. 2011 jsme trávili čas v kostele a přilehlých místnostech kostela sv. Máří Magdalény, kde od jedné popoledni do jedné popůlnoci jsme se mohli obnovovat na duchu při naší adventní duchovní obnově.
Obnova s tématem: „Znovu začít u Krista“ se dotkla jistě každého z nás.
Zamýšleli jsme se nad svou vírou a vztahem ke Kristu. Obsah přednášky otce Karla jsme mohli promodlit a prohloubit ve skupinách. S živým Pánem jsme se setkali v jeho Slovu - Písmu, v Eucharistii, ve společenství s bližními a také, kdo chtěl, ve svátosti smíření. Vrcholem obnovy byla slavnostní půlnoční mše pouze při svitu svíček.
Věřím, že jsme znovu od Krista začali a nebojme se stále znovu začínat!

Foto

23.9.2011 - Oslava výročí sv. Pia z Pietrelčiny

Nádherný čas, kdy jsme se mohli spolu s našim biskupem radovat z duchovní přítomnosti otce Pia v jeho výroční den, byl pro všechny jistě obdařen milostmi.
Otec Pio se nenechal zahanbit a přivedl mnoho lidí v pátek 23.9. do katedrály, kde proběhla slavnostní mše svatá. Předcházela jí přednáška o otci Piovi od přímého svědka a zároveň vikáře Sekulárního institutu Servi della Sofferenza Mons. Emanuele Tagliente a poté také půlhodinová adorace. Po pontifikální mši jsme uctili relikvie otce Pia, které náš biskup Vojtěch obdržel darem a program pokračoval prezentací o otci Piovi, připravenou Honzou (PC).
Velký dík Ježíši, Marii a otci Piovi za tak krásný čas !!!! A také všem lidem, které si použili pro službu jiným!

Přednáška o otci Piovi (don Emanuele)
Foto

19.7.2011 – Pouť na Svatou u Křižanova

Tradičně již po čtvrté jsme se jedno prázdninové úterý místo setkání v kryptě u Máří odhodlali vyšlápnout zalesněný kopec na Svatou, kde jsme na vrcholku mohli slavit spolu s našimi knězi o. Karlem a o. Stanislavem a místními farníky mši svatou. Otec při promluvě navázal na minulo-roční kázání, které si dokonce někteří pamatovali. Týkalo se výzvy i otázky zároveň: „Kolik ti zbývá do dokonalosti!?“ Pravdivě náš pokrok v duchovním životě může vidět jen Pán, ale nespokojuji se s průměrností a neočekávám, že milovat Pána skoro nic nestojí? A proto vydejme se odhodlaně na cestu „vzdávání se našich zátěží“, aby místo já našeho mohlo v srdci vládnout já Kristovo!

Foto

2.7.2011 - Pouť k Panně Marii na Veveří

Panna Maria - Veverská Bitýška Na krásný svátek Neposkvrněného Srdce Panny Marie jsme se vydali do kaple Matky Boží na Veveří. Každý jiným způsobem (pěšky, na kole, městskou dopravou, lodí...), ale podstatné bylo, že jsme se všichni sešli. Promodlené, pokojné prostory středověké kaple z 12. století se nám staly místem, kde jsme mohli prožit poutní mši svatou, během níž se někteří mladí z našeho společenství svěřili plně Panně Marii jako její nevolníci.
Uvítali jsme mezi sebou i bystrckého faráře a farníky z Veverské Bítýšky a Bystrce.
O výborné občerstvení se postarali rodiče od otce Karla. Za což jim patří velký dík!
Matka Boží – Panna Maria se postarala o to, že se chmurné mraky rozutekly a vysvitlo slunce. Díky Maria i za dar Slunce s velkým „S“, kterým je pro nás Tvůj Syn!

Foto
Svědectví od Jirky Janalíka

Noc kostelů 2011

Letos již po třetí se naše společenství podílelo na organizaci Noci kostelů v kostele sv. Maří Magdalény. Adorace, kterou si připravili vždy dvojice po hodině, trvala od 19 do 22 hodiny. Nejlépe hodnocena byla myšlenka zapojit do modlitby návštěvníky kostela. To se podařilo pomocí připravených lístečků, kde dotyční zapisovali své blízké a ty, kterým přejí dobro. Následně se jmenovitě osoby na lístcích předkládali Ježíši. Naše mini schola se také nenechala zahanbit.
Díky všem těm, kteří se jakkoli účastnili programu (byť jen svou přítomností a modlitbou před svátostným Ježíšem).
Na fotkám možná všechny nenajdete, protože jsme se střídali a proto jmenovitě patří poděkování: Pavlovi, Patrikovi, Peti D., Vojtovi, Marušce S., Veronice, Majce B., Máji, Lucii, Věrce, Renátě, Jance, Tomášovi N., Helči, Páje, Tomovi B., Honzovi (PC), Milošovi, Jožkovi, Vítkovi, Katce Ch., Vaškovi, Markétě a samozřejmě otci Karlovi, který sloužil nejdříve při oltáři a celý večer ve zpovědnici.

Foto

19.4.2011 - Pesachová večeře

Úterní spolčo těsně před Velikonocemi bylo jiné než jindy. Večeřeli jsme židovským způsobem na Petrově u otce Karla. I když s českými potravinovými ingrediencemi a trochu zkráceně . Večeře obsahovala mnoho symbolů. Byli jsme účastni takové „bohoslužbě“ Izraelského národa. Je to každoroční připomínka vyvedení z Egypta.
Mohli jsme si také uvědomit průběh večeře, kterou Pán Ježíš slavil se svými učedníky den před svou smrtí.

Foto

19.3.2011 - Postní duchovní obnova ve Slatině

Naše postní duchovní obnova se tentokrát odehrávala v pěkném prostředí kostela a oratoře v salesiánské farnosti Slatina. Duchovní obnova na téma „Zajeď na hlubinu“ nám přinesla mnoho podnětů k přemýšlení a zjistili jsme mnoho oblastí, kde je třeba udělat revizi, abychom mohli dobře prožít Velikonoce.
Děkujeme otci Karlovi a otci Stanislavovi za jejich přítomnost a službu.

Foto

11.12.-12.12.2010 - Adventní duchovní obnova aneb noční bdění

Mezi tím, co jiní spí nebo vyvádí na diskotékách, my jsme celou noc trávili v kostele sv. Máří v bděních a na modlitbách. Občas se nám to nedařilo, ale zima nám nedala zaspat! Ale stálo to za to! Věříme, že se naše snahy Ježíši líbily.

Foto

25.-30.10.2010 - Pouť do Říma za Sv. otcem a do S. G. Rotondo za otcem Piem z Pietrelčiny

Plni zážitků a krásných dojmů jsme se omilostněni vrátili s radostí v srdci z pouti, která se konala od 25.10. do 30.10.2010. Pro vzpomínku si můžete přečíst texty, které jsme slyšeli od Svatého otce i od Mons. Pierina Galeone a také se podívat na fotky.

A nezapomeňte: „Uchovejte v srdci radost, kterou vám dal Ježíš, s pomocí Panny Marie a s úsměvem otce Pia.“ (Mons. Pierino Galeone v S. G. Rotondo, 29. 10. 2010)


„Srdečně vítám členy Modlitební skupiny otce Pia a Sekulárního institutu "Servi della Sofferenza", z brněnské diecéze. Milovaní, nechť tato pouť do Říma k hrobům apoštolů Petra a Pavla ve vás rozhojní touhu po duchovní dokonalosti. K tomu vám rád žehnám. Chvála Kristu!“ (Benedikt XVI., při generální audienci 27.10.2010) Rád bych s potěšením zmínil, že v církvi dnes probíhá „eucharistické jaro“. Množství lidí se zdržuje mlčky před svatostánkem, aby vedlo láskyplný rozhovor s Ježíšem. Potěšující je zjištění, že nemálo skupin mladých lidí odhalilo krásu modlitební adorace před Nejsvětější svátostí. (Benedikt XVI. při generální audienci 17. 11. 2010)


Promluva Svatého otce z generální audience z 27.10.2010 o Brigitě Švédské
Zprávy z Rádia Vatikán z 27.10.2010
Nahrávka denních zpráv české sekce Rádia Vatikán z 27.10.2010 s českým pozdravem od 11. minuty
Homilie ze mše svaté Padre Pierina Galeone z 29.10.2010
Promluva Padre Pierina Galeone z 29.10.2010

Fotky
Fotky od Jany
Fotky od Krystýny
Fotky od Jarky
Fotky od Ondry
Fotky od Honzy

Svědectví od: Janky, Tomáše, Veroniky, Jarmily, Pavla, Marty, Renaty

24.8.2010 - Zásnuby Markéty a Vaška

O prázdninách 24. srpna se ve spolču při mši svaté zasnoubili Markéta a Vašek. Zásnuby u nás ještě nebyly. Přejeme Markétě a Vaškovi, aby zůstávali svým slibům sobě navzájem věrni a uskutečnovali je v životě později i v manželství. Ať vám Pán žehná!

Fotky

20.7.2010 - Pouť na Svatou u Křižanova

Už po třetí se naše společenství v čele s otcem Karlem a otcem Stanislavem vypravilo na pouť do lesů v blízkosti Křižanova, kde se narodila a prožila dětství sv. Zdislava. Auty jsme se dopravili do Kadolce a odtud pěšky na nejvyšší vrcholek (i s oltářem 680 m – kteří tam byli, si jistě vzpomenou na obsah kázání a centimetry k naší dokonalosti).

A bylo tam dobře... Můžete se podívat na okomentované fotografie, které vám přiblíží atmosféru.

Fotky

12.-13.6. 2010 Setkání děvčat za účelem posílení víry na faře v Tvarožné

Další víkend pro holky se tentokrát uskutečnil ve Tvarožné. Z oslovených děvčat na spolču to vyšlo jen některým, které ovšem nelitovaly...

Fotky

28.5.2010 - NOC kostelů u Maří Magdalény v Brně

Kostel Mari Velké poděkování patří vám všem mladým ze spolča, kteří jste se zapojili a obětovali svůj tak často drahý čas jindy věnovaný studiu nebo jiným povinnostem nebo(li) zábavě . Na fotkách se můžete vidět v akci! Mohli jsme zakusit, že spolupracovat a sloužit na poli pastorace a evangelizace je vždy radostí a přínosem i za cenu nějakých obtíží a utrpení.

Dík patří i petrínům (otci Damiánovi a otci Tomášovi), že nám důvěřují a že jsou vždy tak vstřícní a ochotní nám vyjít v záležitostech spolča vstříc.

Otci Damiánovi, který odchází působit do Českých Budějovic přejeme k jeho službě srdce podle srdce Ježíšova, mírné, pokorné, plné světla, jak tomu bylo v obrazném srdci při Noci kostelů .


FOTO NOC KOSTELŮ
Článek k Noci kostelů

20.-21.3.2010 - Postní duchovní obnova aneb noční bdění

Postní duchovní obnova Reflexe z postní obnovy od Helči Pacoldové
Pozvánka
Fotky27.-28.2.2010 - Duchovní miniobnova

Ve dnech 27.-28.2.2010 proběhla krátká, ale velmi pěkná duchovní obnova určená pro děvčata.
Svědectví od Jarky Bořecké
Pozvánka
Fotky

12.12.2009 - Adventní duchovní obnova

Fotky
Program a pozvánka
Svědectví Radky

28.10.2009 - Pouť na Svatý Kopeček u Olomouce

Fotky 1, Fotky 2
Program a pozvánka
Svědectví Lucie Vražičové

14.7.2009 - Pouť na Svatou

Fotky

Fotografie poutního místa Svatá
Legenda o sv. Zdislavě

9.6.2009 - 1. sv. přijímání Jirky Kubíka

Fotky

29.5.2009 - NOC kostelů u Maří

Kostel Mari U Máří Magdalény proběhla Noc kostelů velmi úspěšně. Počet návštěvníků nadmíru překvapil. Bylo jich asi 2200. Program se skládal z prohlídky krypty, kde probíhala krátká videoprojekce o Kristu a o ustanovení Církve. Fronta lidí směřující do krypty se vinula chodbou až před kostel.

V presbytáři kostela před Nejsvětější Svátostí zněl zpěv a nepřetržitá modlitba mladých. Nemalý zájem sklidilo zobrazení velkého srdce v kříži vysypaném barveným pískem na dlaždicích lodě kostela. Návštěvníci obdrželi svíci a jako symbol své prosby Bohu za jakoukoli záležitost ji rozžatou mohli vložit do pískového srdce. A aby neodcházeli s prázdnou, obdrželi povzbuzující Boží slovo srolované v malý svitek nebo malou brožurku se základními modlitbami. Ve 23 hodin se ukončila prohlídka krypty a návštěvníci se mohli spolu se všemi organizátory zúčastnit mše svaté.

Na organizaci se podíleli tři kněží, 9 zasvěcených sester ze sekulárního institutu Servi della Sofferenza a 20 mladých ze společenství sv. Pia z Pietrelčiny, kteří se každé úterý schází v kostele Máří Magdalény. Mezi organizátory vládl zápal pro službu Bohu i bližním. Určitě se návštěvníci podivovali a udivovali, že přece jen existují normální, veselí, mladí katolíci :-), což jsou všichni z našeho spolča.

FOTO NOC KOSTELŮ
Noc kostelů
Noc kostelů

1.5.2009 - Pouť do Mikulova

Fotky
Program a pozvánka
Itálie na Moravě - dokument o Mikulovu z magazínu Cesty víry

28.3.2009 - Postní duchovní obnova

Fotky z duchovní obnovy
Program duchovní obnovy

28.-30.12.2008 - Duchovní miniobnova

Ve dnech 28.-30.12.2008 proběhla krátká, ale velmi pěkná duchovní obnova určená pro muže. Hlavním tématem byla meditace: O něžnosti Boha.
Duchovní obnova proběhla v Břežanech u sesteřiček sv. Hedviky. Součástí programu byla i projížďka na koních po místním zámeckém parku.
Svědectví a poznámky z meditace (Tomáš Fránek)
Fotky

6.12.2008 - Adventní duchovní obnova

Přednáška věnovaná naději
Svědectví od účastníka duchovní obnovy, Davida
Fotky z duchovní obnovy
Program duchovní obnovy

23.9.2008 - Oslava 40. výročí "nebeských narozenin" otce Pia

Dne 23.9.2008 jsme se setkali při příležitosti oslavy narození otce Pia pro nebe. Společně jsme poděkovali Bohu za tohoto světce při mši svaté a adoraci. Měli jsme také možnost shlédnout dokument s autentickými záběry otce Pia.
Plakátek - program setkání

9.-14.9.2008 - Pouť do San Giovanni Rotondo

V měsíci září jsme podnikli pouť do italského města San Giovanni Rotondo.
Reflexe na pouť od jedné, nejmenované účastnice Marty
Další reflexe na pouť, tentokrát v podání Jarka
Povídání o poutním místě, kde se zjevil Archanděl Michael
Foto

29.7.2008 - pouť ke sv. Zdislavě na Svatou Horu u Křižanova

Dne 29.7.08 jsme spolu s O.Karlem podnikli minipouť k sv. Zdislavě na Svatou Horu u Křižanova. Vycházeli jsme z Kadolce, kde se k nám připojili zdejší farníci. Provázeni modlitbou růžence, litanií a zpěvu jsme došli až na Svatou Horu.
Zde jsme společně slavili mši svatou, po níž následovalo nečekané občerstvení. Na závěr nás o. Karel pozval ve Velké Bíteši na zmrzlinu.
Fotografie z této akce

11.-13.7.2008 - výlet za o. Stanislavem do Nového Města nad Metují

Někteří z našich mladých se vydali ve dnech 11.-13.7.08 na výlet za o. Stanislavem do Nového Města nad Metují.
Vypravování o tom, jak se tam měli...
Fotografie z této akce

6.6.2008 - přednáška sester z Institutu Servi della Sofferenza

Některé naše sestry z Institutu Servi della Sofferenza měli 6.června 2008 v Deblíně přednášku na téma: "Padre Pio a jeho duchovní poselství."
Více o farnosti Deblín
Fotografie z této přednášky

1.3.2008 - jednodenní Postní duchovní obnova

Dne 1.3.2008 se konala jednodenní Postní duchovní obnova.
Text o průběhu duchovní obnovy a tématech rozjímání velikost asi 7 MB.

8.12.2007 - Adventní duchovní obnova

Dne 8.12.2007 se konala Adventní duchovní obnova. Vedl ji otec Karel a její hlavní podstatou bylo obrátit svá srdce k Ježíši.
Sešlo se nás asi 30. Celá akce probíhala v Brně - Tuřanech u kostela zasvěceného Matce Boží. Začínali jsme v 9:00 mší svatou. Ta končila v 11 hodin. Mše byla doprovázena hlasy našich zpěváků a hudebníků, kteří svými písněmi přispívali k naplnění duchovní atmosféry.
Poté následovala přednáška o. Karla a zamyšlení...
Text duchovní obnovy

5.-8.7.2007 - exercicie v Praze

Záčátkem léta, právě v době slavení svátku sv. Cyrila a Metoděje, jsme měli jedinečnou příležitost setkat se v Praze s Padre - Mons. Pierinem Galeone. Je to italský kněz, který je žákem a pamětníkem sv. otce Pia z Pietrelčiny. (Více o Padre).
Ve čtyřech dnech, od 5. do 8. července, kdy jsme se s ním setkávali, nám věnoval mnoho času a s velkým nasazením nám odkrýval nejrůznější tajemství správné cesty k Bohu. Mnoho přitom čerpal z odkazu otce Pia.
Katecheze, přednášky a promluvy ke stažení, které jsme měli příležitost od Padreho vyslechnout.

23.-25.3.2007 - duchovní obnova v Břežanech

Stejně jako v adventu, i v době postní (23.-25.3. 2007), naše společenství uspořádalo duchovní obnovu. Místem konání byly opět Břežany nedaleko Znojma, kde nás velmi laskavě přijaly sestry sv. Hedviky. Myslím, že i postní doba, tak jako adventní čas, v sobě skrývá jisté očekávání. Člověk čeká na něco, či lépe na Někoho. A k našemu překvapení i Bůh čeká. Tématem této postní duchovní obnovy, kterou vedl o. Karel Orlita, bylo podobenství o marnotratném synovi, ale spíše by bylo lépe toto podobenství nazvat "O veliké lásce jednoho otce", který také čekal a to nejenom na jednoho ztraceného zbloudilého syna, na kterého padla lítost, ale také na svého staršího syna, který z domu ani neodešel.

V pátek k večeru holky dorazily do Břežan autobusem a vcelku bez problémů trefily ke klášteru. Chlapci i s otcem Karlem cestovali auty. Po ubytování jsme obnovu zahájili slavením mše svaté. A potom už na hladové krky čekala večeře, kterou pro nás připravily Mája s Luckou z Opavy ve spolupráci s Věrkou. Tyto tři dobré duše se staraly o přípravu večeří a snídaní, sestry nám vařily obědy a také pro nás upekly vynikající perníčky, při jejichž konzumaci by člověk lehce zapomněl, že je ještě doba postní :-)

Sobotní den jsme začali mší svatou, po snídani s bohatou konverzací jsme se všichni snažili ztišit a soustředit se na přednášku, kterou si pro nás připravil otec Karel. O jednom dobrém tatínkovi a jeho dvou synech jsme přemítali také před Nejsvětější svátostí. Po poledním obědě a krátké siestě, kterou si někteří dopřáli, nás čekala křížová cesta venku. Nebyla jenom křížová, ale také deštivá - počasí nám příliš nepřálo, umoudřilo se až v neděli. Když jsme se vrátili do vnitřních prostor a nasvačili se, rozdělili jsme se do skupinek, ve kterých jsme se měli hlouběji zamyslet nad nastíněným podobenstvím a navzájem se sdílet. Snad kromě chlapecké skupinky, kterou vedl otec Karel, jsme my ostatní možná trochu odbočovaly od tématu, ale i tak považuji naše rozhovory za velmi cenné a předmětné, protože byly opravdovým sdílením a vyměňováním si zkušeností. Večer jsme se shromáždili k adoraci a k růženci a otce Karla mnozí z nás zaměstnali svátostí smíření. Adorace trvala přes noc až do rána, postupně jsme se střídali v bdění během celé noci.

A už tu byla neděle, dopoledne o. Karel dokončil své zamyšlení nad marnotratným synem a pak nás musel opustit a vrátit se do Brna, my ostatní jsme se vypravili do tamějšího farního kostela na nedělní bohoslužbu. Poněkud jsme tam zvedli účast, myslím, že nebudu přehánět, když napíšu, že když jsme zahráli a zazpívali 2 písničky jako doprovod, hráli jsme nad tamějšími obyvateli přesilu :-) Naobědvali jsme se a pomalu jsme začali s úklidem námi obývaných prostor a s přípravou na odjezd.

Víkend utekl rychleji než voda, ale jeho stopy snad v nás na delší dobu zůstanou, minimálně do další duchovní obnovy:-) Každý z nás máme v sobě něco z obou synů meditovaného podobenství, a tak kéž se ve své slabosti a hříšnosti dovedeme vždycky vrátit k našemu Otci, který nás nepřestává hledat a očekávat podobně jako ten evangelijní dobrý tatínek.

Zbývá poděkovat všem, kdo jakýmkoliv způsobem přiložili ruku k dílu a snažili se o zpříjemnění pobytu ostatním!

(P.L.)

Kongregace sester sv. Hedviky
 
© 2008 Společenství sv. otce Pia z Pietrelčiny