Kdo jsme

Jsme otevření pro všechny mladé a rádi mezi sebou vítáme nové příchozí.

Chceme především upevnit svůj duchovní život, přičemž ani budování vzájemných vztahů nechybí.

Chvíle setkání naplňujeme společnou modlitbou, rozjímáním nad určitou pravdou víry (tzv. katechezí), mší svatou, adorací, vzájemným sdílením. Naším vzorem duchovního života je svatý otec Pio z Pietrelčiny.

Míváme možnost přistoupit ke svátosti smíření nebo osobního rozhovoru s knězem.
Společenství mladých duchovně vede otec Karel Orlita, kněz brněnské diecéze a zároveň kněz patřící do duchovního rodiny (Servi della Sofferenza), kterou inspiroval svatý otec Pio z Pietrelčiny.

  Kromě pravidelných úterních setkání míváme v době adventu a postu možnost duchovní obnovy a během roku se někdy vypravíme na výlet nebo na pouť.

  Jsme tu pro všechny, kteří mají touhu jít blíže k Ježíši skrze Matku Boží a svatého otce Pia.
Chceme se navzájem povzbuzovat
A proto odvahu! I v tomto světě můžeme a máme usilovat o svatost!!!
Nebojme se posvěcovat sebe i svět!


Zvukový záznam: Rozhovor s mladými a sestrami SdS

Program společenství


Foto kostela, pohled z Masarykovy ulice a do Františkánské ulice:
      
© 2008 Společenství sv. otce Pia z Pietrelčiny