Život a dílo otce Pia z Pietrelčiny

Otec Pio

Kdybychom chtěli stručně shrnout život a odkaz svatého Otce Pia z Pietrelčiny, mohli bychom ho označit za celoživotního mučedníka pro Krista a jeho Církev. Stigmatizovný kapucín, kněz, zpovědník, voják pro Krista, který vedl boj především s hříchem a s jeho původcem, hledač ztacených duší, a mnoho dalších a rozličných přízvisek bychom mohli vyjmenovat a stále bychom se nedobrali k dostatečnému popsání osobnosti tohoto láskyplného mnicha, který přitahoval mnoho lidí za svého pozemského života už jen svým bytím a který mnohé přitahuje i dnes. Velikost tohoto na první pohled obyčejného člověka spočívala v tom, že se naprosto vložil do rukou Božích a nechal přetvořit svůj život v život toho, se kterým žil a který pro něho byl vším.

Odkaz pro stažení životopisné knížky: John A. Schug: Otec Pio kapucín, kterou napsal po sedmiletém důkladném zkoumání životopisných údajů. Autor knihy, kapucín z Oklahomy, nabízí místy neuvěřitelný životní příběh Otce Pia (1887-1968), kapucínského kněze z malého horského městečka San Giovanni Rotondo v Itálii.

Papež Jan Pavel II. prohlásil slavnostně dne 16. června 2002 na Svatopetrském náměstí v Římě Otce Pia za svatého.

Our Sunday Visitor, Inc. 1976
C Franciscan Herald Press, Quincy, Illinois, USA
Slovak edition C Slovenská provincia menších bratov kapucínov
Translation in Czech C Ing. Rudolf Minář 2004
ISBN 80-889444-13-9

Tuto knihu věnuji naší milostivé Panně Marii, pod jejímž ochranným pláštěm pracoval Otec Pio padesát roků v San Giovanni Rotondo


Další knihou je zatím neoficiální překlad knihy z italského originálu, který neprošel ani jazykovou, ani věcnou kontrolou:

GALEONE, P. Padre Pio mio padre. Milano: Edizioni San Paolo, 2005.
Ukázka z knihy: Otec Pio, můj otec

Překlad: Mgr., Bc. Zuzana Kubíková, DiS.


Video 1: rozhovor s Padre v Americe (italsky, anglicky, 43 MB)
Film Padre in TV IVideo 2: rozhovor s Padre v Americe (italsky, anglicky, 47 MB)
Film Padre in TV II


Italská stránka Modlitební skupiny Padre Pia, na které lze shlédnout několik pěkných reportáží.
Otec Pio

Modlitby ke svatému Piu z Pietrelčiny

Otec Pio Modlitba I k sv. otci Piovi z Pietrelčiny

Modlitba II k sv. otci Piovi z Pietrelčiny

Modlitba III k sv. otci Piovi z Pietrelčiny

Modlitba k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

Upozornění: U textů níže se jedná o neoficiální verze modliteb, které jsou přeloženy z italštiny a slouží výhradně k osobnímu použití!
Novéna k otci Piovi (litanie):   DOC verze,   PDF verze

Novena k sv. otci Piovi z Pietrelčiny

Modlitby

Zasvěcení Panně Marii podle sv. Ludvíka Maria Grigniona z Montfortu

Zásvětná modlitba sv. Ludvíka Maria Grigniona z Montfortu

 
© 2008 Společenství sv. otce Pia z Pietrelčiny