Myšlenka na den

Podařilo se ti uchovat si dobrou náladu tváří v tvář chaosu, který Zlý duch způsobil v tvé mysli, paměti a v srdci. Byl jsi rozhodný, neustoupil jsi a pokračoval jsi s vírou po Boží cestě.

"Sei stato bravo a rimanere di buon umore dinanzi allo scompiglio che il maligno ha causato nella mente, nella memoria e nel cuore. Sei stato risoluto a non cedere e a continuare con fede nel cammino di Dio."  (23.6.2018)

Mons. Pierino Galeone


Archiv myšlenek

Společenství

Docat hlavička

Kostel sv. Máří Magdalény, Brno
Každé úterý v 18:00h
Mše svatá, společenství, diskuze


Docat - změňme svět

Změň sebe, změň své okolí, změň svět
www.docat-app.com


Katecheze v otázkách a odpovědích

Katecheze v roce víry

Nově přidáno na stránky:

Katecheze o Božím milosrdenství: Milosrdenství a rodina 
© 2008 Společenství sv. otce Pia z Pietrelčiny