Myšlenka na den

Nebeský Otec vládne nad universem způsobem fortiter et suaviter (pevně a s mírností) a předal svému Synu Ježíši a Marii pevnost a něžnost vlády, zvláště nad lidstvem.

"Il Padre Celeste governa l’universo in modo fortiter et suaviter e ha trasmesso a suo Figlio Gesù ed a Maria la fortezza e la tenerezza del governo, specialmente dell’umanità."  (19.4.2018)

Mons. Pierino Galeone


Archiv myšlenek

Společenství

Docat hlavička

Kostel sv. Máří Magdalény, Brno
Každé úterý v 18:00h
Mše svatá, společenství, diskuze


Docat - změňme svět

Změň sebe, změň své okolí, změň svět
www.docat-app.com


Katecheze v otázkách a odpovědích

Katecheze v roce víry

Nově přidáno na stránky:

Katecheze o Božím milosrdenství: Milosrdenství a rodina 
© 2008 Společenství sv. otce Pia z Pietrelčiny