Myšlenka na den

Svoboda po vykoupení volí dobro a stává se schopností lásky. Utrpení, přijaté svobodou jako dobro, člověk okouší jako lásku, aby v utrpení miloval.

"La libertà redenta sceglie il bene e diventa facoltà dell’amore. La sofferenza, accolta dalla libertà come bene, viene gustata come l’amore per amare soffrendo."  (20.8.2018)

Mons. Pierino Galeone


Archiv myšlenek

Společenství

Docat hlavička

Kostel sv. Máří Magdalény, Brno
Každé úterý v 18:00h
Mše svatá, společenství, diskuze


Docat - změňme svět

Změň sebe, změň své okolí, změň svět
www.docat-app.com


Katecheze v otázkách a odpovědích

Katecheze v roce víry

Nově přidáno na stránky:

Katecheze o Božím milosrdenství: Milosrdenství a rodina 
© 2008 Společenství sv. otce Pia z Pietrelčiny